CVIČENÍ

ČÁSTICOVÁ FYZIKA

Měření struktury protonu pomocí W bosonu na experimentu ATLAS na LHC

Zuzana Moravcová (Prague EPS Young Minds)

Účastníci cvičení budou mít jedinečnou možnost vyzkoušet si analýzu reálných dat z experimentů na Velkém hadronovém urychlovači LHC v Evropské laboratoři pro jaderný výzkum CERN. Seznámí se s postupy, které částicoví fyzici používají při zkoumání základních vlastností hmoty a objevování nových částic. Experimentální výsledky si studentky pak porovnají s výstupy studentek dalších univerzit se zahraničí a prodiskutují je s vědci z CERNu, a to prostřednictvím videokonference přímo spojené s CERN. Cvičení je organizováno při příležitosti International Masterclasses, organizováno ve spolupráci s CERN. Více informací naleznete zde. Cvičení bude probíhat v budově FJFI na Břehové ulici v počítačové učebně a místnosti 103.MATEMATIKA

Pohledy pod pokličku aplikované matematiky

Kateřina Medková 

Během odpoledního semináře nahlédneme pod pokličku aplikované matematiky, která rozvíjí metody použitelné k řešení reálných problémů z nejrůznějších oborů. Z pestré palety si vybereme něco z biologie, něco z hudby a zabrousíme také k informatice. Vyzkoušíme si, jak matematika pomáhá se studiem biologických systémů jako jsou třeba populace škůdců nebo šíření nákazy. Ponoříme se také do světa hudby, kde se mimo jiné matematicky zamyslíme nad rozdílem mezi tónem a hlukem. Nakonec zamíříme k informatice a naučíme se vytvářet tzv. sčítací automaty, které simulují chod počítače a které nám poskytují úplně nový pohled na sčítání v různých bázích. Cvičení bude probíhat v budově FJFI v Trojanově uliciKVANTOVÉ TECHNOLOGIE

Interakce laserového záření se zubní tkání

Seznámení se s parametry záření Er:YAG laseru. Expozice zubní tkáně fokusovaným zářením tohoto laseru. Vyhodnocení interakce pomocí mikroskopu. Cvičení bude probíhat v budově FJFI v Trojanově ulici

Programování na kvantovém počítači IBM-Q

Tereza Štefková

Kvantová teorie se zabývá popisem fyzikálních jevů na mikroskopické úrovni. Chování mikročástic se ukazuje být velmi odlišné od toho, co pozorujeme v makrosvětě okolo nás. Kvantová teorie pak vede k překvapivým důsledkům, jedním z nichž jsou i kvantové počítače, které dokáží řešit některé problémy efektivněji než klasické počítače. V rámci tohoto projektu se seznámíme s jednoduchými kvantovými hradly a ukážeme si, jak funguje nejjednodušší kvantový algoritmus, který je efektivnější než jeho klasický protějšek. Budeme používat kvantový počítač IBM Q, který je dostupný přes webové rozhraní. Cvičení bude probíhat v budově FJFI v Trojanově ulici

Luminiscence jako prostředek k odhalení rakoviny

Kateřina Dragounová

Na úkolu vyvinout diamantové nanočástice s příměsemi z tenkých filmů tak, aby posloužily jako zdroj záření (formou luminiscence), který by se dal využít například pro kontrolu buněk přímo v těle pacienta, se podílí tým zabývající se optickou spektroskopií. V rámci cvičení si studentky budou moci vyzkoušet měření luminiscence vyrobených vzorků. Na základě zjištěných parametrů se pak upravuje zadání pro jejich další pěstování. Cvičení bude probíhat v budově FJFI v Trojanově ulici