PŘEDNÁŠET VÁM BUDOU:

Ing. Dagmar Bendová

Studentka doktorského programu na FJFI. Absolvovala magisterské studium v oboru Experimentální jaderná a částicová fyzika. Věnovala se simulacím a analýze dat v rámci experimentu ATLAS, ve své magisterské práci se přeorientovala na teoretické studium struktury částic mikrosvěta, v čemž pokračuje i v doktorském studiu. Vede cvičení z předmětu Subatomová fyzika a podílí se také na výuce fyzikálních měření. V létě 2018 se zúčastnila programu Summer Student v CERN, kde pracovala v rámci experimentu LHCb. Při studiu se zároveň věnuje popularizaci fyziky mezi středoškolskými studenty a aktivitám v rámci projektu Prague EPS Young Minds.
 

prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.

Přední mezinárodně uznávaná odbornice v oblasti laserů. Je absolventkou FJFI. Více než 40 let se věnuje výzkumu a vývoji pevnolátkových laserů. Byla členkou týmu, který vyvíjel pevnolátkové lasery jako vysílače pro měření vzdálenosti družic. Od roku 1980 je zapojena do projektů laserové medicíny. Na svém kontě má více než 200 publikací, zabývá se též výzkumem nových materiálů pro pevnolátkové lasery a je jednou z nejcitovanějších žen na ČVUT, pravidelně se umisťuje mezi 20 nejcitovanějšími osobnostmi ČVUT. Je členkou několika odborných společností. V roce 2013 byla jmenována „fellow of SPIE“ (The International Society for Optical Engineering) jako uznání významných příspěvků v oblasti optiky a fotoniky. Na FJFI přednáší a vyučuje kurzy Laserová technika a Aplikace laserů. V roce 2000 byla jmenována profesorkou.


prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.

Vědecky působí v oblastech kombinatorika na slovech, teorie čísel a také aplikuje algebraické struktury v teoretické informatice. Je absolventkou FJFI, kde se kromě vědecké práce věnuje i pedagogice. Přednáší matematiku ve všech stupních studia, od bakalářského až po doktorský. Je autorkou více než stovky vědeckých publikací, působí v programových výborech významných matematických konferencí. Profesorkou v oboru Aplikovaná matematika se stala v roce 2006.

 

Mgr. Marcela Linková, Ph.D.

Věnuje se tématu gender a věda. Pohybuje se v oblasti feministických kritik poznání, genderové sociologie institucí a vědních studií. Výzkumně se zaměřuje na proměny akademické práce a výzkumných organizací z hlediska genderu a na analýzy vědních politik z genderové perspektivy. Je předsedkyní Standing Working Group on Gender in Research and Innovation – skupiny poskytující poradenství a podporu Radě EU a Evropské komisi v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích.